Hrady a zámky

Slovenske hrady a zamkySlovenské hrady a zámky sú svedkom bohatej slovenskej histórie. Na Slovensku nájdete množstvo hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré v sebe skrývajú vzácne muzeálne expozície a v letných mesiacoch ponúkajú množstvo zábavných a kultúrnych podujatí. Z množstva hradov a zámkov ktoré sa nachádzajú na Slovensku je jedinečný majestátny Spišský hrad, ktorý je zaradený v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Viac info...

Obce

Na Slovensku sa zachovali malebné rázovité obce s jedinečnou architektúrou. Patria medzi významné pamiatky Slovenska, práve vďaka svojej nezameniteľnej architektúre. Za návštevu stojí niekoľko obcí, v ktorých môžete spoznávať život na slovenskom vidieku nezmenený vplyvom modernej doby. Svetovým unikátom je romantická obec Vlkolínec, ktorá je zaradená v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Viac info...
Reklamný prúžok
Mestá | pamiatky
Slovenské mestá a ich historické centrá v sebe skrývajú množstvo kultúrnych pamiatok. Hrady, zámky, kostoly, meštiacke domy a paláce či iné pamiatky sú súčasťou zachovalých mestských pamiatkových rezervácií. Najvýznamnejšie historické pamiatky sú zaradené v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V zozname UNESCO sú zapísané historické centrá miest Banská Štiavnica a Bardejov.

Banská Bystrica | mesto PDF Tlačiť E-mail
ImageBanská Bystrica je významným centrom sterdného Slovenska.Vznik a rozvoj mesta Banská Bystrica súvisel s ťažbou medi už v 13. st. V roku 1255 dostala mestské výsady a už v 13. st. si baníci postavili na vyvýšenom mieste terajšieho námestia románsky kostol, dnešný Kostol Panny Márie. Sú v ňom vzácne konzolové figúry, gotický triptych z 15. st., kovová krstiteľnica z r. 1475 a oltár od Majstra Pavla z Levoče. Okolo kostola sa postupne vytvoril hradný komplex s viacerými budovami, so slovenským kostolom z r. 1452, gotickým domom kráľa Mateja z r. 1479, radnicou a vstupným barbakanom.
Posledná úprava Sobota, 14 Február 2009 10:49
Čítať celý článok...
 
Banská Štiavnica | mesto PDF Tlačiť E-mail
ImageMesto Banská Štiavnica patrí k historicky najvýznamnejším a z pohľadu cestovného ruchu k najvzácnejším na Slovensku o čom svedčí aj skutočnosť, že v r. 1993 bolo zaradené na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstvo UNESCO. História mesta Banská Štiavnica je úzko spätá s baníctvom, najmä ťažbou zlata, striebra a ďalších farebných kovov. V období od 13. - 18. st. bol  revír Banskej Štiavnice v ťažbe striebra najproduktívnejším v Európe. V r. 1762 bola v meste zriadená Banícka akadémia, ktorá sa v tom čase stalo centrom banskej vedy a techniky v Európe. Na území mesta je 191 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka.
Posledná úprava Pondelok, 05 Január 2009 15:45
Čítať celý článok...
 
Bardejov | mesto PDF Tlačiť E-mail
Mesto Bardejov je vďaka svojej unikátnej historickej  architektúre zaradený na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Bardejove sa nachádza 131 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka.Najcennejšou architektonickou pamiatkou je neskorogotická bazilika sv. Egídia zo 14. st.
Posledná úprava Nedeľa, 08 Február 2009 20:22
Čítať celý článok...
 
Bratislava | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky. Na území mesta Bratislava sa nachádzajú pamiatky starovekých kultúr Keltov a Rimanov. V 9. storočí bola Bratislava významným centrom Veľkomoravskej ríše. V rokoch 1536 - 1783 bola hlavným mestom Uhorského kráľovstva a korunovačným sídlom. V Bratislave sa nachádza sa 264 kultúrnych pamiatok a 7 národných kultúrnych pamiatok.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 20:02
Čítať celý článok...
 
Kežmarok | mesto PDF Tlačiť E-mail

ImageMesto Kežmarok vzniklo z viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva a nemeckých kolonistov. Kežmarok získal mestské práva v r. 1269 a slobodným kráľovským mestom sa stal v 15.st. Mesto Kežmarok bolo často ničené vojnami. Celkovo prešlo cez chotár Kežmarku 13 vojen, počnúc husitmi a končiac armádami II. sv. vojny. Na jeho území sa dnes nachádza 256 kultúrnych pamiatok a 2 národné kultúrne pamiatky.

Posledná úprava Streda, 10 Október 2012 11:33
Čítať celý článok...
 
Košice | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image V meste Košice sa nachádza 500 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Najcennejšou je gotický päťloďový Dóm sv. Alžbety, ktorý sa začal stavať v r. 1378 a prebiehal vo viacerých etapách. Najbohatší a umelecky najhodnotnejší je severný portál, ktorý ukýva mnohé pamiatky.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 18:49
Čítať celý článok...
 
Kremnica | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image V meste Kremnica sa nachádza sa tu 116 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Dominantou a zároveň najstaršou časťou Kremnice je Národná kultúrna pamiatka - Mestský hrad so zachovalým karnerom z 13. st. Medzi ďalšie vzácne pamiatky patrí hodinová veža zo 14. st., Mincovňa zo 14. st., Mestské opevnenie z 15. st., ktoré nadväzuje na opevnenie hradu s kostolom.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 18:55
Čítať celý článok...
 
Levoča | mesto PDF Tlačiť E-mail
ImageMesto Levoča vzniklo na území niekoľkých starších slovanských osád. Už v 12. st. obchodovala Levoča s Krakovom, hansovnými mestami i s Benátkami. Najvýznamnejšie cechy v Levoči mali zlatníci, medirytci a cíniari. V 15. st. pribrzdili hospodársky rozkvet husitské nájazdy a negatívne pôsobila aj 100 ročná vojna s Kežmarkom. Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných kultúrno-historických pamiatok ohraničený obdĺžnikom pomerne zachovaných mestských hradieb. Nachádza sa tu 339 kultúrnych pamiatok a 2 národné kultúrne pamiatky.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 18:23
Čítať celý článok...
 
Nitra | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image
Na území mesta Nitra sa nachádza 139 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou je Nitriansky hrad skladajúci sa z katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a opevnenia.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 19:42
Čítať celý článok...
 
Prešov | mesto PDF Tlačiť E-mail

ImageV meste Prešov sa nachádza sa tu 257 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky  mesta Prešova patrí Národná kultúrna pamiatka gotický Kostol sv. Mikuláša z r. 1347, ktorý bol dostavaný v r. 1515. K jeho najcennejším vnútorným zariadeniam patrí ústredný barokový oltár, gotické tabuľové maľby, veľký a malý orgán. K ďalším architektonickým pamiatkam Prešova patrí Grécko-katolícky katedrálny chrám a biskupský palác z r. 1429, ktorý bol v r. 1753 prestavaný.

Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 18:42
Čítať celý článok...
 
Spišská Kapitula | obec PDF Tlačiť E-mail
ImageSpišská Kapitula má postavenie cirkevného centra Spiša už od konca 12. st. Osada na mieste obce Spišská Kapitula vznikla už v 11. st. v susedstve benediktínskeho kláštora. Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly je neskororománska katedrála sv. Martina. Podobu mohutnej trojloďovej stavby s dvoma vežami nadobudla v rokoch 1245 - 1275. V r. 1382 k nej pristavali kaplnku Corpus Christi, ktorú v r. 1488 - 93 nahradili súčasnou kaplnkou Zápoľských.
Posledná úprava Štvrtok, 12 Marec 2009 20:02
Čítať celý článok...
 
Spišská Sobota | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image Spišská Sobota je miestna časť Popradu. Je jeho najzaujímavejšia a z historického hľadiska najvýznamnejšia časť. Spišská Sobota sa nachádza sa asi 1,5 km od centra Popradu. Nachádza sa tu 89 kultúrnych pamiatok. Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické zaujímavosti patrí farský kostol sv. Juraja.
Posledná úprava Pondelok, 05 Január 2009 12:50
Čítať celý článok...
 
Svätý jur | mesto PDF Tlačiť E-mail
ImageSvätý Jur je známe vinohradnícke mestečko. Nachádza sa neďaleko Bratislavy na úpätí Malých Karpát. V písomných zmienkach sa Svätý Jur spomína už v 13. storočí a v roku 1645 sa stalo slobodným kráľovským mestom. V tej dobe museli domáci pestovatelia vinnej révy dodať na kráľovský stôl 400 vedier vína. Medzi najvýznamnejšie spomedzi 24 kultúrnych pamiatok patrí farský kostol z 13. storočia prestavaný v 14.-15. storočí a v rokoch 1585-1590 prebudovaný do renesančného štýlu.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 19:55
Čítať celý článok...
 
Trenčín | mesto PDF Tlačiť E-mail
Image V meste Trenčín sa nachádza 112 kultúrnych pamiatok a 1 národná kultúrna pamiatka. Prvou stavbou na návrší bola kamenná obytná veža a rotunda z 11. st. K najväčšiemu rozkvetu hradu i mesta Trenčín došlo po roku 1275, keď sa stal majetkom Matúša Čáka.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 19:33
Čítať celý článok...
 
Trnava | mesto PDF Tlačiť E-mail

ImageMesto Trnava patrí k najstarším a najvýznamnejším mestám Slovenska. Na území mesta sa nachádza 1 národná kultúrna pamiatka a 139 kultúrnych pamiatok. Trnava má zachované mestské opevnenie, ktoré bolo postavené už v 13. st. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa a ďalších 12 kostolov rôznych architektonických slohov, renesančná budova bývalého Olahovho seminára zo 16. st., súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, renesančná radnica, barokový arcibiskupský palác, mestská veža a meštianske domy postavené v 16. a v prvej polovici 17. st.

Posledná úprava Utorok, 06 Január 2009 18:40
Čítať celý článok...
 
Žilina | mesto PDF Tlačiť E-mail
ImageMesto Žilina so svojím Mariánskym námestím, je ojedinelým príkladom racionálneho urbanistického riešenia kolonizačného mesta so šachovnicovým pôdorysom. Žilina vznikla už v 13. st. a po cej obvode sa zachovalo 106 arkád v 44 meštianskych domoch, ktoré sa tiahli aj do priľahlých uličiek. Na námestí je Mariánsky stĺp Immaculata z r. 1738.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 19:16
Čítať celý článok...