Hrady a zámky

Slovenske hrady a zamkySlovenské hrady a zámky sú svedkom bohatej slovenskej histórie. Na Slovensku nájdete množstvo hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré v sebe skrývajú vzácne muzeálne expozície a v letných mesiacoch ponúkajú množstvo zábavných a kultúrnych podujatí. Z množstva hradov a zámkov ktoré sa nachádzajú na Slovensku je jedinečný majestátny Spišský hrad, ktorý je zaradený v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Viac info...

Mestá

Pamiatky v slovenskych mestachSlovenské mestá a ich historické centrá v sebe skrývajú množstvo kultúrnych pamiatok. Hrady, zámky, kostoly, meštiacke domy a paláce či iné pamiatky sú súčasťou zachovalých mestských pamiatkových rezervácií. Najvýznamnejšie historické pamiatky sú zaradené v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V zozname UNESCO sú zapísané historické centrá miest Banská Štiavnica a Bardejov. Viac info... 
Reklamný prúžok
Slovensko pamiatky obce Špania Dolina
Špania dolina | obec PDF Tlačiť E-mail
ImageŠpania Dolina je len dvanásť kilometrov od Banskej Bystrice, a predsa má návštevník pociť, že je v inom svete. Vo svete romantiky, v novoobjavenom kúte prírody. Leží na juhu Nízkych Tatier, v nadmorskej výške 728 metrov.  Obec Špania dolina objímajú vrchy - Panský diel, Dolný Šturec, Šachtička, Vlčinec. Kam sa človek len pozrie, sú lesy a voňavé lúky. Najstaršia známa písomná zmienka o Španej Doline je z roku 1263, kde sa spomína ako Montana. Mala viac historických názvov.

V neskoršom stredoveku bola nazývaná Herrengrund. Špania Dolina bola v minulosti slávna po celej Európe, Špania dolina bola jedným z najväčších producentov medi s vysokým obsahom striebra, ktorá sa tu ťažila už od úsvitu doby bronzovej.  Ťažba medi zanikla koncom 19.storočia. Banícku tradíciu pripomínajú štôlne, obrovská hálňa nad obcou, klopačka zo 16.storočia, ale aj malebné banícke drevené domy zo 17. a 18. storočia. Mnohé objekty sú staršie, hlavne obecné a banské i obytné, kamenné a zrubové. Majú cez 500 až 600 rokov a mnohé sú zdobené renesančnou plochou rytou maľovanou výzdobou, často ukrytou pod premaľbami.

K vzácnymi pamiatkami patrí aj starý vodovod. Pre pohon banských strojov potrebovali vodu. A tak vybudovali vodovod z dreva, ktorý i dnes udivuje odborníkov. Krytými rizňami zbieral vodu až spod Prašivej, okolo Jesenskej skaly až do obce. Táto vyše 40-kilometrová trasa bola ojedinelým technickým dielom.

Z architektonických pamiatok je najpozoruhodnejší tunajší kostol s priľahlými stavbami - farou, zvonicou, kaplnkou a baštou. Tento areál, opevnený hradbami vybudovanými v l.polovici 16.stor., je situovaný na prirodzenej vyvýšenine a je viditeľný takmer z každého miesta v obci. Kostol, ktorý v roku 1994 oslávil svoje 740. výročie svojho vysvätenia, vznikol prestavbou románskeho kostola na ranogotický. V roku 1593 bol znovu prestavaný a zväčšený v renesančnom slohu. Ďalšie prestavby boli v barokovom slohu. Vnútrajšok kostola vymaľoval roku 1934 Jozef Hanula. Ku kostolu z námestia vedie úzke kryté drevené schodište so 162 schodmi.Urbanisticko-architektonická hodnota a jedinečnosť Španej Doliny je potvrdená jej vyhlásením za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry z roku 1979.

Banícke tradície sú dominantnými tradíciami Španej Doliny. Ovplyvnili všetky tradičné zvyky, slávnosti, zábavy, sviatočné i všedné dni osobitými obradmi. K dávnym historickým remeselníckym tradíciám patrila už zaniknutá výroba cínového, medeného a smaltovaného riadu, známeho od 16. storočia. Ojedinelé kusy sa dnes nachádzajú v európskych múzeách. V okolitých krajinách je oddávna známa dodnes živá umelecko-remeselná tradícia - paličkovanie čipiek. Čipky s veľkou dávkou tvorivej fantázie sú charakteristické geometrickými vzormi a vpletanou niťou. Robia sa bez predkreslenia, spamäti tak, že sa vypichujú do uhlopriečnej siete. Už roku 1883 bola v obci zriadená čipkárska škola a v súčasnosti sa v letných mesiacoch koná Škola paličkovania v rámci podujatia Týždeň špaňodolinskej čipky. Však čipkami žije obec každý deň, pretože ženy s obľubou vyťahujú stoličky z domčekov a "kneplujú" na priedomí alebo priamo na námestí.

Fotky
Mapa

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Nedeľa, 04 Január 2009 15:32