Slovensko Turistika turistické trasy
Turistické trasy
Turistické trasy na Slovensku nájdete skoro všade. Najkrajšie turistické trasy však nájdete v národných parkoch, ktorých má malé Slovensko až deväť.
Krásne a náročné sú vysokohorské turistické trasy vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Slovenský raj vám učaruje vodopádmi a rebríkmi. Malá a Veľká Fatra majú mix skoro všetkého a Poloniny lákajú odľahlým a opusteným pralesom. Na Muránskej planine môžete stretnúť divé kone a nezabudnuteľný je aj najmenší slovenský národný park Pieniny.
Chočské vrchy | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Pohorie Chočských vrchov poskytuje zaujímavý výstup na vrch Veľký Choč s vrcholom v nadmorskej výške 1611 m.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:25
Čítať celý článok...
 
JASTRABSKÁ SKALA | turistická trasa PDF Tlačiť E-mail
Bralový útvar nachádzajúci sa v Jastrabskej vrchovine západnej časti Kremnického pohoria. Vznik brala Jastrabskej skaly sa predpokladá, že tektonickou poruchou sopečných vrstiev sa oddelila západná časť Jastrabskej skaly a prepadla sa do tektonicky spôsobenej priehlbne čím vznikla na západnej strane masívu kolmá stena vysoká 80 metrov, pod ňou sa nachádza kamenné more, ktoré je stale dopĺňane novým materiálom s odlúpených úlomkov brala.
Čítať celý článok...
 
Kremnické pohorie | turistická trasa PDF Tlačiť E-mail
Turistická trasa začína na námestí v zlatom meste Kremnica pokračuje turistickou trasou značenou žltou značkou na Kremnický Štos, ktorý je vyhlásený za prírodnú pamiatku. Druhá alternatíva je z námestia po Zelenej ceste, ktorú obnovili Mestské lesy Kremnica.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 11:57
Čítať celý článok...
 
Malá Fatra | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Pohorie sa vynára zo Žilinskej a Turčianskej kotliny a predstavuje zvlnený oblúk tiahnúci sa od Fačkovského sedla po Zázrivú. Národný park leží na výmere 22 630 ha a ochranné pásmo zaberá plochu 23 262 ha. Na pomerne malej ploche sú sústredené rozmanité prírodné úkazy a to od hôľnatých hrebeňov, cez rozorvané skalné úbočia, tiesňavy, rokliny až po hlboké a tiché doliny.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:26
Čítať celý článok...
 
Muránska planina | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Predstavuje krasovú náhornú planinu v západnej časti Slovenského Rudohoria na rozhraní stredného a východného Slovenska. Národný park leží na výmere 20 318 ha a ochranné pásmo sa rozprestiera na ploche 21 698 ha. Zasahuje do troch okresov, Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Jadro krasového územia tvorí vápencovo - dolomitická planina s početnými krasovými útvarmi. Najvyšším vrcholom je Fabová hoľa (1439 m). Celková dĺžka krasovej oblasti od Červenej skaly po západné výbežky za Tisovcom dosahuje 25 km.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:28
Čítať celý článok...
 
NÁUČNÝ CHODNÍK KAMENICA - Stará Kremnička PDF Tlačiť E-mail
 
 Myšlienka vytvoriť náučný chodník vznikla v škole, kde bola inštalovaná pamätná tabuľa SNP pri tuneli Kečka. Na myšlienku prišla pani riaditeľka Mgr. Vlad. Kubušová a webmaster školskej stránky František Kovár. Aj keď bola pôvodná myšlienka priviesť NCH na vrchol Kamenice 552 mnm, zložitosť terénu trošku vystrašila tvorcov, tak sa pohrávali s myšlienkou, že chodník skrátia len po tunel k pamätnej tabuli. Keďže Kamenica nad železničnou stanicou má nesmierne zaujimavé skalvé útvary a z brál prekrásne výhľady na Žiar nad Hronom a dolinu Rudnice cez Kremnicu až po stred Európy, presvedčil som Františka, že sa pokúsime násť možnosť pre stavbu chodníka. Po niekoľkých pokusoch sme chodník vytýčili a po upresnení Františkom a  preliadke zainteresovaných, boli poskytnuté príslušné povolenia, začala sa a realizácia.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 12:15
Čítať celý článok...
 
Nezabudnuteľná cesta vlakom Trnava Hora - Kremnické Bane PDF Tlačiť E-mail
.
    Neoľutuje ten, čo prejde vlakom na uvedenej železničnej trati, ktorá má dlžku približne 30 km s prevýšením nad 500 metrov. Na stanicu Trnava hora sa dá pricestovať autobusom, alebo autom. Autom zvykne pricestovať celá rodina, keď výletníci z auta nastúpia na vlak vodič prejde cez Nevoľné do cielovej stanici Kremnické Bane, kde počká svojich cestujúcich. /Zo stanice Kremnické Bane je len na skok na stred Európy/.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 12:35
Čítať celý článok...
 
Nízke Tatry | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Toto horstvo predstavuje približne 100 km dlhú horskú klenbu tiahnúcu sa v smere západ - východ. Národný park sa rozprestiera na výmere 81 100 ha a ochranné pásmo tvorí 12 400 ha. Zasahuje do okresov Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Ružomberok. Západnú časť tohoto národného parku tvoria Ďumbierske Tatry (Ďumbier 2043) a východnú časť Kráľova Hoľa (1948 m). Horský masív Kráľova Hoľa je miestom kde pramenia 4 významné slovenské rieky - Hron, Váh, Hornád a Hnilec.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:27
Čítať celý článok...
 
Pieniny | turisticke trasy PDF Tlačiť E-mail
je naším najmenším národným parkom s bohatými prírodnými hodnotami a malebnými scenériami. Nachádza sa na severe východného Slovenska v pohorí Spišská Magura a čiastočne tvorí hranicu s Poľskom. Leží na výmere 3750 ha a ochranné pásmo zaberá plochu 22 300 ha. Susedí s poľským Pieninským Národným parkom.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:30
Čítať celý článok...
 
Poloniny | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Nachádza sa na severovýchode Slovenska v pásme Bukovských vrchov na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Výmera tohoto národného parku je 29 805 ha a veľkosť ochranného pásma 10 973 ha. Osobitosťou sú horské hrebeňové lúky - poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Najkrajšie z nich sa nachádzajú v okolí Pľaše, Ďurkovca, Riabej skaly a Kamennej lúky. Pre územie Polonín sú charakteristické lesy najmä bukové a jedľovo-bukové zaberajúce až 80% z celkovej plochy.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:31
Čítať celý článok...
 
Slovenský kras | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Slovenský kras je najrozsiahlejším a plne vyvinutým krasovým území Slovenska. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na výmere 34 611 ha s ochranným pásmom 11 741 ha. Zasahuje do okresov Rožňava a Košice - vidiek. Plošinatá oblasť je rozčlenená vodnými tokmi na sústavu planín, s množstvom povrchových a podzemných krasových javov (škrapy, škrapové polia, krasové jamy, jaskyne a priepasti ). Nachádzajú sa tu najznámejšie sprístupnené jaskyne - Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtínska aragonitová jaskyňa.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:28
Čítať celý článok...
 
Slovenský raj | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Nachádza sa juhovýchodne od Vysokých Tatier v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria. Rozprestiera sa na ploche 19 763 ha a ochranné pásmo zaberá 13 011 ha. Zasahuje do okresov Brezno, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre Národný park Slovenský raj sú najvlastnejšie a pôsobivé hlboké rokliny a tiesňavy, ktoré vo vápencoch a dolomitoch vyhĺbili vodné toky. Medzi najznámejšie rokliny patria, Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi.
Posledná úprava Štvrtok, 08 Január 2009 14:29
Čítať celý článok...
 
Štiavnickým pohorím Jalná - Banská Štiavnica PDF Tlačiť E-mail
    Turistická trasa Kremnica - Trnava Hora cez Nevoľnickú kotlinu sa prehupne mostom cez Hron do Jalnej v Štiavnickom pohorí, pokračuje cez dedinu Jalná stúpaním Močiarskou dolinou do dedinky Močiar 620 mnm a ďalej do sedla Jaseňová pažiť, kde sa pripojí na turistickú trasu značenú modrou č.2667, ktorá cez turisticky zaujímavú oblesť Žakýlske pleso a Žakýlsky hrad 812 mnm, pokračuje cez Jergištólňu 558 mnm do Banskej Štiavnice 600 mnm. Dlžka trasy je približne19 km.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 12:37
Čítať celý článok...
 
Turistické chodníky na Kamennom mori a okolí PDF Tlačiť E-mail

Chodník okolo Kamenného mora.

Začína pri kaplke Pany Márii pred schodmi do kostola označený návestnou tabuľkou vpravo od kaplnky s názvom Ihračské Kamenné more. Za tabuľkou ide navádzací chodník, ktorý Vás dovedie na okružný chodník. Smer prehliadky určujú smerové tabuľky. Okružný chodník prichádza k stľpiku s tabulkou  PRÍRODNÁ PAMIATKA. Od tabuľky, pohľadom pod kostolom, uvidieť Dračiu dieru, z krorej občas vychádza para.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 12:33
Čítať celý článok...
 
Veľká Fatra | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Patrí medzi najrozsiahlejšie jadrové pohoria Slovenska, kde sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. Leží na výmere 40 371 ha s ochranným pásmom 26 132 ha. Žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Ľubochnianskej doliny. Reliéf Veľkej Fatry je značne členitý a dosahuje veľké výškové rozpätie, čo ju radí medzi vysoké hornatiny Slovenska.
Posledná úprava Utorok, 06 Január 2009 19:22
Čítať celý článok...
 
Vysoké Tatry | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Sú najkrajším národným park na území Slovenska. Vysoké Tatry boli vyhlásené ako prvý Národný park v roku 1948 a zahŕňajú Belianske a Západné Tatry. Svojou dĺžkou 55 km patrí medzi najmenšie veľhory v Európe. Národný park Vysoké Tatry má výmeru 73 800 ha a z toho ochranné pásmo má 30 703 ha.
Posledná úprava Piatok, 25 September 2009 20:14
Čítať celý článok...