Slovensko Turistika turistické trasy Turistické chodníky na Kamennom mori a okolí
Turistické chodníky na Kamennom mori a okolí PDF Tlačiť E-mail

Chodník okolo Kamenného mora.

Začína pri kaplke Pany Márii pred schodmi do kostola označený návestnou tabuľkou vpravo od kaplnky s názvom Ihračské Kamenné more. Za tabuľkou ide navádzací chodník, ktorý Vás dovedie na okružný chodník. Smer prehliadky určujú smerové tabuľky. Okružný chodník prichádza k stľpiku s tabulkou  PRÍRODNÁ PAMIATKA. Od tabuľky, pohľadom pod kostolom, uvidieť Dračiu dieru, z krorej občas vychádza para. Chodník pokračuje klesaním  popod skalné balvany Kamenného mora. Z tejto časti chodníka najlepšie vidieť mohutnosť balvanov dosahujúcich až 500 ton. Medzi chaoticky uloženými balvanmi sú rôzne otvory, chodby, prieduchy z ktorých občas vychádza para a v zime sa okolo nich roztápa sneh čo svedčí o veľkých dutinách pod balvanmi. Najvyšší balvan sa nazýva Havrania veža,  po jeho pravej strane je Opitý mních. Chodník z lúky vstúpi medzi kamene, ktoré sa silou erupcií oddelili od  hradby  balvanov nad nimi. Mnoho z nich sa skotúlalo do údolia pričom postupne utvorili plošinu, na plošine si Ihračania postavili domy a budovu bývalej školy. Táto časť Ihráča sa volá Nižovec. Od najniššej polohy chodníka stúpame  30 schodmi na hornú časť Kamenného mora kde možno voľne podľa svojich schopností vystúpiť na vrcholky jednotlových balvanov a veží.  Za pozornosť stojí v hornej časti Kamenného mora  Brečtanová veža. Cielom je vrchol Kamenného mora. Z vrcholu, pohľadom na juh cez Ihračskú dolinu vidieť výseč Štiavnického pohoria s majestátnym Sitnom 1009 mnm. Z vrcholu na sever cez dedinu Ihráč je na horizonte Nevoľné, vpravo od neho Mohutný Chom 1012 mnm. V západnej časti Chomu v lokalite Peňažná sa nachádza kríž postavený na ryolitových bralách dobre viditeľný z Nevolného. O kríži v Peňažnej viac na :http://www.filhistory.wbl.sk/Penazna.html.
Po prehliadke Kamenného mora Vás smerové tabuľky privedú späť na navádzaci chodník. Keď sa vrátite ku schodom kostola najdete na odbočke  asfaldovej cesty k ihrisku biely polkroh so šipkou. Šipka ozanačuje smer pohľadu na Skamenelú pannu v protiľahlom svahu objavenú v 8.8. 2009, krorú vytvorila príroda.

RAVŇOVKA

je nový  označený  turistický chodník bielo/červenou značkou, ktorý začína v areále využíva strmý chodník a starú vozovú cestu po Stráni nad dedinou.
Začiatok chodníka je v areále Kamenného mora, koniec pri obecnom úrade v Ihráči.
Keď navštívite Kamenné more nezabudnite prejsť týmto chodníkom. začiatok chodníka je na ráscestí  asfaltovej cesty kostol-ihrisko. Približne v strede ihriska odbočí doľava do strmého kopca na pasienky. Nech Vás neodradí náročné stúpamnie na začiatku trasy, nádherný úsek je potom, a to je zážitok.
Aby neušli zážitky menej zdatným turistom, je možné nastúpiť prechádzku z opačného konca trasy, ktorý začína 50 m nad obecným úradom odbočením s asfaltovej cesty vpravo cez most do protismeru označenej bielo/červenou značkou. Po absolvovaní cesty nad dedinou sa možno tou istou cestou  vrátiť.
   BUS -Slovákia odchody autobusov z Ihráča. Po ukončení prechádzky v okolí Ihráča pre peších turistov je v ponuke pohodlný odchod domov autobusom.
 

ŠTETKA

označená turistická trasa bielo/zelenou turistickou značkou, začína v areále. Pokračuje po polnej ceste, v lese vyusťuje do chodníka. Na hrebeni pod vrchom Štetka chodník prudko padá do doliny Vápenná. Trasa pokračuje dolu dolinou po lesnej ceste, z ktorej po 2 km obočí na most za ktorým je Ihračské jazero.
 
Začiatok turistickej trasy je v areáli Kamenného mora, koniec na Ihračskom jazere.
 
   Turistická trasa Štetka  má názov podľa vrchu, ktorého hrebeň križuje. Začína  z ráscestia kostol-ihrisko na asfaltovej ceste. Za futbalovým ihriskom na konci asfaltovej cesty trasa pokračuje miernym stúpaním po starej vozovej ceste, po ktorej občania zvážali povozmi úrodu z polí a drevo z lesa. Je z nej  niekoľko odbočiek na jednotlivé polia.  Od začiatku  lesa  chodník mierne klesá, približne v strede chodníka sa otvorí pohľad na osadu Žiarce Jastrabú a Ostrú horu 666 mnm,  ďalej pokračuje na hrebeň pod Štetkou. Tu sa stáča doľava a padá prudkým klesaním, chodník sa ponorí medzi kamenné balvany, ktoré poslúžia v najnáročnejšej časti chodníka ako zábradlie. Po ľavej strane klesajúceho chodníka sú vysoké bralá sopečného pôvodu porastené machmi a sladičom, čiastočne prekryté vegetáciou. Po pravej strane je niekoľko kamenných suti spôsobených eróziou brál. V dolnej časti klesajúceho chodníka je les krásnych urastených bukov. Chodník po opustení lesa vstúpi na lúku z miestnym názvom Prosrenia, dnes už zarastenú kríkmi. Z lúky sa nad mostom pripojí  na lesnú cestu doliny Vápenná. Chodník z Ihráča do doliny je starý niekoľko storočí, slúžil ako skratka za prácou, v lesoch, keď sa občania Iháča živili pálením dreveného uhlia v okolitých dolinách. Dolu dolinou, asi po 100 metroch na ráscestí, pri chate Vápenná sa pripojí lesná cesta z doliny Čierna voda. Cesta Čiernou vodou je modro značená registrovaná turistická trasa č. 2660, ktorá končí na jastrabskej železničnej zástavke. Naša trasa pokračuje 2 km po nej dolu dolinou cez Mostvisko. V  tomto mieste je hlboko vrezaný horský potok 3 metre pod úrovňou cesty v skalných bralách. Koryto potoka tvoria meandre, prepady a kamenné prekážky, v ktorých spenená voda vydáva šplechotavé zvuky. Asi 200 m po opustení Mostviska naša trasa odbočí z lesnej cesty doľava na most, za nim  na lúke Údovská sa nachádza Ihračské jazero s chatou, ciel turistickej trasy.
 BUS Slovákia    odchody autobusom z Ihráč - píly.   

BUDINÁ

turistická trasa označená žlto/červenou značkou začína na Jastrabskom rozcestí a končí v Trnavej Hore
Turistická trasa Budiná nadväzuje na sústavu turistických trás idúcich cez Nevoľé, Ihráč až po Ihračské jazero. Od jazera vedie registrovaná turistická trasa č. 2660 značená bielo/modrou  na Jastrabské rázcestie. Na Jastrabsom rázcestí začína turistická trasa Budiná značená miestnou žlto/červenou značkou. Trasa pokračuje bočnou dolinkou Snoža, v ktorej sú murované pramene, pod masív Budiná. Na južnej strane masívu dosahuje najvyššiu výšku pri lesníckej chate a pomníku lesníka Minku, ktorého zastrelil nezodpovedný, maďarský diplomat pozvaný na polovačku. Pri chate sa trasa stáča prudko v protismere a dobrou lesnou cestou medzi lúkami príde do obce Kľačany. Na dolnom konci Kľačian je postavený pamätník padlým počas bojov v II svetovej vojne. Trasa pokračuje klesaním cez Hortnú Trnavu Horu asvaldovou cestou a dobre udržiavaným chodníkom do Trnavej Hory a po prekročení železničnej trasy Zvolen - Kremnica končí pri starej ceste Žia nad Hronom - Zvolen. Je prvou turistickou trasou, ktorá bezprostredne spája Kremnické pohorie so Štiavnickým pohorím cez most nad Hronom vedúcim do obce Jalná.
 Na konci trasy je autobusová zástavka a železničná stanica Jalná.

PEŇAŽNÁ

označenčená turistická trasa bielo/modrou farbou začína pri obecnom úrade na Ihráči a pripája sa na trasu, ktorá vedie z Nevoľného  do Peňažnej ku  krížu.
Trasa využíva niekoľko polných ciest a chodníkov, ktoré ihračania používali v minulosti ako prístup na svoje políčka. Trasa začína asi 50 metrov nad obecným úradom v časti dediny, ktorú nazývajú Čertov kút  500 mnm a stúpa cestou cez Chmelienec. Už na konci dediny je po ľavej strane strmá stráň na ktorej vyčnievajú kamenné čelá lávových prúdov a balvanov rôznych veľkostí, ktoré budia dojem že sa už už zrútia na domce v doline. Že sa to tak v minulosti stávalo vidieť nad záhradami, kde v nebadanom potôčiku, ktorý sa na jar premení na prudkú riavu, vidieť temená balvanov, ktoré po tisícročia vypĺňali hlbokú roklinu vytvorenú grabenom. Trasa vystúpi na lokalitu Hrb 627 mnm, tu sa naskytne pohľad na súvršie Peňažná - Chom  1012 mnm, ktorý je najvyšší vrch v okolí. Na začiatku Hrbu je pri ceste veľký balvan s bielomodrou značkou trasy na hornej časti balvana je prírodou vytvorená obrovská stopa medvedej laby. Po vystúpení k zanedbanej stavbe bývalého salaša sa ocitnete medzi balvanmi.Balvany sa v dávnej minulosti postupne uvolňovali eróziou zo sopečných brál na úpätí Chomu kotúlali sa prudkým svahom a na miernejšom svahu Hrbu sa nepraidelne ukladali čím vytvorili akoby obrovský cintorín, kde kamenné balvany rôznej veľkosti vytvárajú akési náhrobné kamene. Mnohé z nich si Ihračania odviezli na stavbu domov. Salaš môže poskytnúť ochranu pred nepriazdňou počasia. Asi 30 metrov pod salašom sa nachádza napájadlo pre dobytok. Voda z rúrky sa používala pre potreby salaša. Z Hrbu sa naskytuje prekrásny pohľad na Štiavnické pohorie  s majestátnym Sitnom 1009 mnm. Pohľadom na západ uvidieť časť obce Nevoľné. Počuť sem aj odbíjanie hodín z veže nevoľnického kostola. Trasa pokračuje planinou Hrbu a na kraji lesa sa pripojí na trasu, ktorá vedie z Nevoľného na bralá v Peňažnej, 920 mnm na bralách je postavený svätý kríž. Z brál je pekný pohľad na Nevoľné  v pozadí je pohorie Vtáčnik.  

FILANDOVKA

je magistrála, Nevoľnickou kotlinou, ktorá začína na Nevoľnom a končí na ihračskom jazere.
Názov pre magistrálu navrhol môj dobrý priateľ turista, za angažovanie sa na zhotovení turistických trás tvoriacich magistrálu, a je odvodený od môjho mena.
 
Grafické znázornenie magistrály FILANDOVKA
 
 Od smerovníka v Nevoľnom 703 mnm na starej mlynskej ceste pri autobusovej zástavke je krásny výhľad na kríž v Peňažnej a tu sa začína magistrála. Magistrála využíva niekoľko miestnych značených turiatických trás. Trasa ku krížu je vyznačená obrázkami krížovej cesty. Trasa klesá do doliny Biely potok  600 mnm, Doporučené je odbočit z trasy ku krížu a pokračovať dolinou asi 200 metrov ku skalnému útesu Prieboj, po prehliadke Prieboja sa vrátiť na trasu ku krížu a od smerovníka pokračovať stúpavou lesnou cestou na bralá v Peňažnej 920 mnm. Po navštívení brál s krížom sa vrátiť  na kraj lesa, kde začína trasa pod názvom Peňažná označená bielo/modrou značkou a smerovkou na Ihráč 500 mnm. Na Ihráči v časti Čertov kút, asi 50 metrov nad obecným úradom pokračuje magistrála miestnou turistickou trasou Ravňovka označená bielo/červenou značkou, nad Ihráčom. Trasa končí v areáli, ktorého súčasťou je aj Kamenné more, ktorého návšteva je neodbytná. Ďalej magistrála využíva turistickú trasu Štetka označenú bielo/zelenou značkou, ktorá spoľahlivo dovedie turistov na Ihračské jazero 400 mnm. 
Magistrálu je možné absolvovať aj opačným smerom, avšak táto alternatíva je omnoho náročnejšia.

© tojeslovensko.sk ďakuje autorovi: Ján Filanda http://www.filtur.wbl.sk/

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Utorok, 27 September 2011 12:33