Poloniny | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Nachádza sa na severovýchode Slovenska v pásme Bukovských vrchov na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Výmera tohoto národného parku je 29 805 ha a veľkosť ochranného pásma 10 973 ha. Osobitosťou sú horské hrebeňové lúky - poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Najkrajšie z nich sa nachádzajú v okolí Pľaše, Ďurkovca, Riabej skaly a Kamennej lúky. Pre územie Polonín sú charakteristické lesy najmä bukové a jedľovo-bukové zaberajúce až 80% z celkovej plochy.
je tu zároveň najvyššia koncentrácia prírodných lesov ( pralesov ) na Slovensku. V národnom parku bolo vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií (Stužica, Jarabá skala, Rožok, Pľaša, Havešová a Stinska). K najväčším hodnotám územia patria prekrásne ukážky zachovaných karpatských pralesov. Obdiv vzbudzujú najmä mohutné až 400 ročné jedle, ale aj buky a javory. Zvláštnosťou živočíšstva v Poloninách je, že sa nachádzajú na rozhraní západných a východných Karpát. Znamená to, že niektoré bezstavovce sa inde na Slovensku nenachádzajú. Doteraz tu bolo zistených 3600 druhov bezstavovcov. Zo stavovcov sa zistilo 294 druhov, z toho 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 198 druhov vtákov a 55 druhov cicavcov. Trvale tu žijú všetky naše mäsožravce a sporadicky z územia priľahlého Biesczadského národného parku v Poľsku sem preniká zubor a los. Bukovské vrchy sú členitým stredohorským krajinným celkom a jeho hraničný hrebeň dosahujúci výšku 1000 - 1200 m je rozvodnicou Čierného a Baltického mora. Celá oblasť i okolie majú vynikajúce predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Dostatok možnosti je najmä na pešiu turistiku a v zimnom období aj na lyžovanie. Kultúrno-historickú ponuku regiónu zastupujú najmä jedinečné drevené kostolíky (Topoľa, Uličské Krivé, Ruský Potok a Jalová).

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:31