Slovenský kras | turistické trasy PDF Tlačiť E-mail
Slovenský kras je najrozsiahlejším a plne vyvinutým krasovým území Slovenska. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na výmere 34 611 ha s ochranným pásmom 11 741 ha. Zasahuje do okresov Rožňava a Košice - vidiek. Plošinatá oblasť je rozčlenená vodnými tokmi na sústavu planín, s množstvom povrchových a podzemných krasových javov (škrapy, škrapové polia, krasové jamy, jaskyne a priepasti ). Nachádzajú sa tu najznámejšie sprístupnené jaskyne - Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtínska aragonitová jaskyňa.
Práve Ochtínska aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny jav podzemného krasu s jedinečnou mineralogicky vzácnou výzdobou trsou a kríčkov mliečne bieleho aragonitu. Osobitosťou je tiež Silická ľadnica - tvoriaca priepasť rútivého charakteru so stálou ľadovou výzdobou. Väčšinu územia národného parku pokrývajú listnaté lesy s najviac zastúpeným dubom zimným a plstnatým, hrabom a bukom. Územie Slovenského krasu leží na styku panónskej a západokarpatskej oblasti a patrí k floristicky najbohatším oblastiam Slovenska. Rastie tu rumenica turnianská, kandík psí, klinček včasný peristý, áron alpský štíhly a ďalšie. Pestrosť živočíchov tvoria najmä nižšie skupiny. Žije tu 130 druhov mäkkýšov, 1500 druhov chrobákov, 1022 druhov motýľov. Z vtákov sa tu vyskytuje sokol rároh, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, orol krikľavý, sova dlhochvostá, skaliar pestrý a ďalšie. Územie Slovenského krasu je našou prvou biosférickou rezerváciou (od roku 1977). V roku 1995 bolo 12 jaskýň Slovenského krasu zaradených do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v rámci slovensko-maďarského projektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu.

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 23:28