Hrady a zámky

Slovenske hrady a zamkySlovenské hrady a zámky sú svedkom bohatej slovenskej histórie. Na Slovensku nájdete množstvo hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré v sebe skrývajú vzácne muzeálne expozície a v letných mesiacoch ponúkajú množstvo zábavných a kultúrnych podujatí. Z množstva hradov a zámkov ktoré sa nachádzajú na Slovensku je jedinečný majestátny Spišský hrad, ktorý je zaradený v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Viac info...

Mestá

Pamiatky v slovenskych mestachSlovenské mestá a ich historické centrá v sebe skrývajú množstvo kultúrnych pamiatok. Hrady, zámky, kostoly, meštiacke domy a paláce či iné pamiatky sú súčasťou zachovalých mestských pamiatkových rezervácií. Najvýznamnejšie historické pamiatky sú zaradené v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V zozname UNESCO sú zapísané historické centrá miest Banská Štiavnica a Bardejov. Viac info... 

Obce

Na Slovensku sa zachovali malebné rázovité obce s jedinečnou architektúrou. Patria medzi významné pamiatky Slovenska, práve vďaka svojej nezameniteľnej architektúre. Za návštevu stojí niekoľko obcí, v ktorých môžete spoznávať život na slovenskom vidieku nezmenený vplyvom modernej doby. Svetovým unikátom je romantická obec Vlkolínec, ktorá je zaradená v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Viac info...
Reklamný prúžok
Slovensko pamiatky správy Rekonštrukcia Kasární v Košiciach ohrozuje pamiatky
Rekonštrukcia Kasární v Košiciach ohrozuje pamiatky PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 14 November 2010 21:12
Pamiatkari ešte v januári 2009 dali podnet na zapísanie štyroch objektov Kasární/Kulturpark do zoznamu kultúrnych pamiatok, konanie sa však dosiaľ nezačalo. Košický obvodný úrad životného prostredia rozhodol, že nebude posudzovať vplyv projektu Rekonštrukcia bývalých kasární kpt. Jaroša – KULTURPARK Košice, na životné prostredie.
Ak mesto získa stavebné povolenie, môže začať stavať. Ako zo zverejnených materiálov vyplýva však hrozí, že budú narušené či zničené historické objekty z 19. storočia, ktoré ešte v januári 2009 navrhol Krajský pamiatkový úrad zaradiť do zoznamu chránených pamiatok. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý predložilo mesto a víťaz súťaže na architektonického riešenia areálu bývalých kasárni a och premeny na Kulturpark Irakli ERISTAVI, odhadované náklady na rekonštrukciu dosiahnu 22 miliónov eur, pričom celková plocha riešeného územia je 34 812 štvorcových metrov. Predpokladaný termín začatia výstavby je v roku 2011 a termín ukončenia v roku 2013. „Cieľom investičného zámeru je transformácia bývalých vojenských kasární na moderný a v rámci Slovenska, jedinečný kultúrno-spoločenský komplex - KULTURPARK - centrum kultúrneho života a kreativity. Ide o kompaktný areál kasární z poslednej dekády 19. storočia s vysokou historickou hodnotou, kde rekonštrukciou dôjde ku vytvoreniu priestoru pre vzdelávanie, tvorbu a prezentáciu súčasného umenia, tzv. inkubátor umení a kreatívneho priemyslu,“ uvádza sa v zámere. K zámeru zaujímavé stanovisko vydal Krajský pamiatkový úrad Košice. „Autori predloženého zámeru v kapitole III. 3.5. historické objekty, uvádzajú stavby, ktoré so zámerom nijako nesúvisia. Predložený zámer však neobsahuje zmienku o pamiatkových hodnotách súboru historických stavieb, ktoré sú predmetom zámeru.

Predmetné objekty boli postavené po rakúsko – uhorskom vyrovnaní ako jeden z deviatich vojenských areálov v Košiciach, a sú významnou súčasťou vývoja mesta. Krajský pamiatkový úrad Košice spracoval v januári 2009 podnet na návrh na vyhlásenie štyroch objektov zo súboru zásobovacích skladov s pekárňou a vodárňou kasární kpt. Jaroša za národné pamiatky – na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Správne konanie v tejto veci ešte nebolo začaté,“ uvádza sa v stanovisku. Zámer otvorene ráta so zbúraním bývalého objektu vodárne so studňou, „ktorá je zo statického hľadiska v havarijnom stave“. V zámere sa uvádza, že objekt bude odstránený a na jeho mieste bude vybudovaná dvojpodlažná, podpivničená novostavba. Tento pavilón vďaka svojej strategickej polohe v centre parku bude slúžiť ako miesto stretnutí ľudí pôsobiacich v jednotlivých budovách komplexu, ako aj návštevníkom KULTURPARKU. Ideálnou funkciou pre tento pavilón bude verejne stravovanie - reštauračná jednotka.

Úrad životného prostredia v rozhodnutí uvádza, že bude potrebné v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov vzhľadom na predpoklad, že na území navrhovanej stavby sa budú nachádzať archeologické nálezy, vykonať na tomto území záchranný archeologický výskum. Nehovorí, že treba počkať s realizáciou zámeru, kým pamiatkari nerozhodnú o zápise objektov do zoznamu chránených pamiatok. O vyjadrenie agentúra SITA požiadala aj vedenie mesta Košice. Ako informoval za košický magistrát Marián Krajňák, kompetentní pracovníci sa k tomuto problému vyjadria v najbližšom čase.

KOŠICE 12. septembra (WEBNOVINY)

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.