Štós | klimatické kúpele Tlačiť
Image
Kúpele Štós sa nachádzajú na juhovýchodnom Slovensku, 56 km od Košíc, v malebnom prostredí zmiešaného lesa plného voňavých jedlí a smrekov. Zmiešaný les, teplotné inverzie, spolu s ostatnými činiteľmi vytvárajú veľmi dobré podmienky na liečbu akútnych i chronických ochorení dýchacích ciest, ochorení pľúc, prieduškovej astmy, alergií.

Devízou Kúpeľov Štós je poskytovanie speleoterapie, čo je unikátna liečba horných dýchacích ciest poskytovaná v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v tejto liečbe dlhodobú tradíciu s veľmi dobrými liečebnými výsledkami.

Klimatická liečba má v Kúpeľoch Štós viac ako 120-ročnú tradíciu. V súlade s poznatkami modernej lekárskej vedy a praxe, je aj dnes v Kúpeľoch Štós chápaná komplexne a pod vedením odborných lekárov dosahuje veľmi dobré liečebné výsledky.

liečba: netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a pľúc, rekonvalescencia po onkologickej liečbe, choroby z povolania, choroby z povolania, klimakterické poruchy, neurózy

Posledná úprava Piatok, 02 November 2012 14:17