Jaskyne
Jaskyne Slovesnkého krasu sú súčasťou prírodného dedičstva UNESCO. Ide o jaskyne Domica, Gombaseckú jaskyňu, Silickú jaskyňu a Jasovskú jaskyňu, ku ktorým sa neskôr pridala  Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá patrí spolu s Demänovskou jaskyňou slobody a Demänovskou ľadovou jaskyňou medzi najnavštevovanejšie jaskyne Slovenska.

Najznámejšie zo Slovenských jaskýň sú vyhlásené za národné pamiatky. Štrnásť slovenských jaskýň je sprístupnených verejnosti. Väčšina z nich je kvapľových, niekoľko ľadových a výnimočnú hodnotu má aragonitová jaskyňa v Ochtinej. Patrí medzi tri sprístupnené jaskyne svojho druhu na svete. Podzemné chrámy majú liečivú klímu, ktorá vznikala pôsobením vody, kameňa a vzduchu počas miliónov rokov. Všetky sprístupnené jaskyne majú výborné predpoklady na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. V Bystrianskej a Jasovskej jaskyni sa vykonáva speleoterapia hlavne pre deti s dýchacími ťažkosťami.
 Bystrianska | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageBystrianska jaskyňa sa nachádza v obci Bystrá, v známej Bystrianskej doline, v západnej časti Nízkych Tatier. Celková rozloha krasového územia je v tejto lokalite 6 km štvorcových. Názov jaskyne i samotnej obce Bystrá, sa odvodil od riečky Bystrianky, pretekajúcej dolinou i obcou. Bystriansky potok v minulosti nezamŕzal, natoľko mal prudký a rýchly tok a v koryte tieklo omnoho viac vody, než je tomu dnes. A práve vďaka riečke Bystrianka, vytvoril dlhočízny čas a príroda podzemnú nádheru Bystriansku kvapľovú jaskyňu.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:42
Čítať celý článok...
 
Demänovská | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageDemänovská jaskyňa je kvapľová jaskyňa a je súčasťou národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne, ktoré sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje obdivuhodných 24 km a v nich sa nachádza 9 jaskýň, z ktorých len dve sú sprístupnené verejnosti a to Demänovská ľadová jaskyňa a Jaskyňa Slobody. Tento obsiahly jaskynný systém leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry 12 km južne od Liptovského Mikuláša.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:44
Čítať celý článok...
 
Dobšinská ĺadová | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
Image Dobšinská ľadová jaskyňa bola objavená už v roku 1870 a o rok neskôr bola sprístupnená verejnosti. V tom istom roku v nej boli vykonané aj prvé klimatické pozorovania. V roku 1887 bola ako prvá v Európe elektricky osvetlená. Ešte do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roka. Jaskyňa dosahuje dĺžku 1232 m s vertikálnym rozpätím 112 m.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:41
Čítať celý článok...
 
Domica | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
Image Jaskyňa Domica sa nachádza sa v Rožňavskom okrese, neďaleko mesta Plešivec /v katastri obce Kečovo/. Lokalita jaskyne patrí do južného okraja nádhernej Silickej planiny. V roku 1926 ju objavil Ján Majko. Verejnosti bola sprístupnená v roku 1932. Spolu s jaskyňou Baradla v Maďarsku predstavuje jeden genetický systém v celkovej dĺžke 23 km, z toho na našom území sa nachádza 7 km dĺžka. Jaskyňa má kvapľovú výzdobu. Jej priestory vznikli občasnými podzemnými tokmi Styxu a Domického potoka.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:38
Čítať celý článok...
 
Driny | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageJaskyňa Driny sa nachádza na západnom Slovensku v Smolenickom krase v oblasti Malých Karpát, 2 km na juhozápad od Smoleníc na západnom svahu vrchu Driny. Miernym stúpaním príjemným lesným chodníkom sa návštevník dostane k jaskyni z rekreačného strediska Jahodník. Prechádzkovým tempom trvá výstup k jaskyni asi 20 minút, na ceste sú informačné tabule náučného chodníka, ktorý približuje faunu a flóru v okolí.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:46
Čítať celý článok...
 
Gombasecká | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageGombasecká jaskyňa je tvorená podzemným chrámom Slovenského krasu v Silickej planine, ktorý sa nachádza v nádhernom prostredí jeho západného úpätia medzi Rožňavou a Plešivcom. Patrí do Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:39
Čítať celý článok...
 
Harmanecká | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageHarmanecká jaskyňa sa nachádza severozápadne od Banskej Bystrice na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Harmanecká dolina je štátnou prírodnou rezerváciou tisu obyčajného. Vek najstarších exemplárov tejto vzácnej dreviny sa odhaduje na 500 a viac rokov a práve táto oblasť je jedinečná najväčším prirodzeným výskytom tisu v strednej Európe.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:41
Čítať celý článok...
 
Hont má množstvo "skrytých" atrakcií PDF Tlačiť E-mail
Hont, ktorý je jedným z najstarších slovenských regiónov, má doteraz množstvo "skrytých" turistických atrakcií. Tamojšie mestá a obce, ale aj celoštátne inštitúcie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, by mali tieto danosti čo najskôr odkryť a príťažlivou formou ponúknuť návštevníkom. TASR to povedal vedúci katedry plánovania a tvorby krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Peter Jančura.
Čítať celý článok...
 
Jasovská | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
Image Jasovská jaskyňa má bohatú sintrovú výplň. Sú v nej zastúpené všetky kvapľové výzdoby. Biele, hnedé, sivé, hnedo-červené pagodovité stalagmity, stalagnáty, vodopády, štíty, závesy, bubny, brčká, rôzne podoby zvierat a vecí. V jaskyni je teplota vzduchu 8,5 - 9,5 °C a relatívna vlhkosť 90 - 98 %, čo sú ideálne podmienky na speleoterapiu. Od roku 1995 tak v jaskyni začali ozdravovacie speleoklimatické pobyty pre astmatické a alergické deti.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:40
 
Ochtinská aragonitová | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail

ImageOchtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v nádhernom prostredí plnom zelených porastov, v úseku medzi Jelšavou a Štítnikom, strede Slovenského Rudohoria v podzemí Revúckej vrchoviny, v jeho zalesnenom masíve Hrádku / 810 mnm/. Je jedinečným prírodným úkazom nielen na Slovensku, ale aj v Európe a jednou z troch sprístupnených na svete /Mexiko a Argentína/ - Ochtinská aragonitová jaskyňa. Všetky špecifické okolnosti a fyzikálno-chemické podmienky umožnili a podporili zložitý a dlhotrvajúci vývoj prírodného klenotu nesmiernej a zriedkavej vedeckej a estetickej hodnoty.

Posledná úprava Nedeľa, 08 August 2010 20:58
Čítať celý článok...
 
Stanišovská | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail

Malá Stanišovská jaskyňa v ústí nízkotatranskej Jánskej doliny. Jedna z mnohých desiatok jaskýň, nachádzajúcich sa v tejto turisticky príťažlivej lokalite, tvorí súčasť približne 47 km riečnych chodieb, pozostatkov dôb topenia ľadovcov.

Posledná úprava Pondelok, 09 August 2010 11:18
Čítať celý článok...
 
Važecká | jaskyňa PDF Tlačiť E-mail
ImageVažecká jaskyňa sa nachádza na ceste z Liptovského Mikuláša do Popradu, na styku Kozích chrbtov a Liptovskej kotliny vo Važeckom krase, na okraji obce Važec. Važecká jaskyňa je neveľká svojími rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu jemných tvarov a farieb vrátane tenkých brčiek, na čarovné sintrové jazierka a hrádzky. Jej veľký vstupný portál bol známy už veľmi dávno, no priestory s kvapľovou výzdobou objavil v roku 1922 študent Húska. Elektrické osvetlenie do nej inštalovali v roku 1954.
Posledná úprava Nedeľa, 28 December 2008 21:46
Čítať celý článok...