Slovensko rôzne správy Bratislava pre všetkých 2012
Bratislava pre všetkých 2012 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Apríl 2012 08:30

... dni otvorených dverí samosprávy

Vážení Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta,

deviaty ročník podujatia Bratislava pre všetkých dnes naozaj Bratislavčanom netreba predstavovať. Viac ako 150-tisíc návštevníkov, ktorí minulý rok využili Dni otvorených dverí samosprávy, svedčí o tom, že v Bratislave žijú ľudia, ktorí majú záujem hlbšie spoznať hlavné mesto, dozvedieť sa o nových podujatiach a zámeroch mestských organizácií. Každý rok má Bratislava pre všetkých špecifickú príchuť, ktorej dramaturgia má priniesť nové poznatky, tiež však príjemné chvíle, ako aj kultúrne a spoločenské zážitky. Verím, že okrem osobných stretnutí s predstaviteľmi mestskej samosprávy uvítajú návštevníci pripravený bohatý program, navštívia zaujímavé expozície priamo tu v Primaciálnom paláci, ale aj v expozíciách mestskej galérie či múzea. Svoj program, samozrejme, ponúknu aj ZOO, STARZ a ďalšie mestské organizácie. Tohtoročnou novinkou Dní otvorenej samosprávy je Svätojurajská veselica. V Starej tržnici oslávime pridelenie mestských práv obyvateľom kráľovského mesta. Verím, že nová tradícia veselice prinesie mestu veľa dobrej zábavy.

Dni Bratislavy sú naším vzájomným sviatkom a želám si, aby sme spoločne zažili aj tento rok príjemné chvíle.

Milan Ftáčnik primátor Bratislavy

Štvrtok 19. 4. 2012

8:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh

19. – 25. 4. 2011, Klariská 16, nádvorie
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava- Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

10:00 – 17:00 Stanislav Harangozó

Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

15:00 Dunajský limes na Slovensku

Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji

Múzeum mesta Bratislavy - Antická Gerulata v Rusovciach
Výstava predstavuje slovenskú časť limesu, ktorá sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Piatok 20. 4. 2012

8:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh

14. – 20. 4. 2011, Klariská 16, dvor
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava- Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

10:00 – 17:00 Stanislav Harangozó

Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

10:00 – 20:00 Galéria mesta Bratislavy

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
16:00 Vernisáž výstavy Mučenícke legendy, kurátorky: J. Luková, M. Vyskupová
17:00 Krst knihy Kolomana Sokola, autori publikácie: L. Karpiscak, I. Jančár

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

14:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9 - Výstava Balkón na Kudlákovej č. 5
13:00 – 18:00 Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9 - Výstava Tibor Hamza - Štruktúry
14:00 h Staromestský klub G19, Gaštanová 19 - Abeceda zdravia - podujatie má hravou formou deti naučiť, čo je potrebné urobiť pre správne držanie tela. Je potrebné si rezervovať voľné vstupenky na tel. 02 / 54 777 366.

18:30 Galavečer XX. ročník udeľovania Ceny primátora Bratislavy

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (Vstup iba pre pozvaných hostí.)

Sobota 21. 4. 2012

9:00 – 17:00 Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci

Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s primátorom Milanom Ftáčnikom, jeho námestníčkami, poslancami Mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou.

9:00 – 17:00 Primaciálny palác

Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

9:00 – 17:00 Stanislav Harangozó

Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

9:00 – 17:00 Nádvorie sv. Juraja, Primaciálny palác

Sprievodný program ku dňu otvorených dverí Primaciálneho paláca na Jurajovom nádvorí (BKIS)

10:00 Odpečatenie mestských brán

Michalská brána – symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy

10:00 – 16:00 Jazda historickým autíčkom Prešporáčikom

Nástup pred historickou budovou SND a pred sochou Svätopluka na Hrade, príbehy o histórii mesta pre deti, spustenie nového typu vozidiel „Oldbus“. Pripravuje Tour4you, s. r. o.

17:00 – 22:00 Svätojurajská veselica

Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnych stretnutí radných s obyvateľmi kráľovského mesta. Účinkujú Dychová hudba Záhorienka, Starmania, Gizela Oňová, Miroslav Švába, Otto Wieter a Andrea Fischer, Pavol Hammel. Vstupné 5 € (v ceneej jedno jedlo a nápoj). Predpredaj vstupeniek v Turistickom informačnom centre, Klobučnícka 2 od 13. 4. 2012 v čase od 9 – 19h., alebo priamo pred Starou tržnicou v deň podujatia. Pripravilo BKIS.

10:00 – 17:00 Bratislava objektívom detí a mládeže – súťažná výstava

Autobus na Hviezdoslavovom námestí, 5. ročník projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na mesto Bratislavu, a tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a do riešenia konkrétnych problémov.

16:00 – 16:30 Fanfárový koncert

Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca

10:00 – 17:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

10:00 – 17:00 Námestie detí – Hlavné námestie

Tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného času, deti ZUŠ Bratislavy koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

10:00 – 18:30 Turistom vo vlastnom meste

Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami
10:00 – 11:30 Bratislavské kuriozity, nástup: Pri studni na Primaciálnom námestí
11:00 – 13:00 Hrad Devín, nástup: pri vstupnej Bráne na hrad
12:00 – 14:00 Bratislavské podhradie, nástup pri Žigmundovej bráne na Bratislavskom hrade
13:00 – 15:00 Bratislavské podhradie,
15:00 – 16:30 Bratislavskí richtári a stredoveké právo, nástup pri studni na Primaciálnom námestí
17:00 – 18:30 Uličkami historického centra mesta, nástup: TIC BTB Klobučnícka
14:00 – 15:30 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BTB Klobučnícka

10:00 – 17:00 Vyhliadkové plavby po Dunaji na lodi Martin

BKIS v spolupráci so SPaP – LOD, a. s.
Plavba každú celú hodinu, posledná plavba o 16.00, odchod od pontónu č. 52 /oproti Redute/. (Pozor, kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby je potrebné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre BTB, Klobučnícka 2 od 18. 4. do 20. 4. 2012 v čase od 09:00 do 19:00, max. 4 ks na osobu.)

10:00 – 20:00 Jarmok remeselníkov

Nádvorie Starej radnice, výstava a predaj remeselných výrobkov. Voľné združenie remeselníkov Slovenska

10:00 – 19:00 Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne

Petržalka – Kopčany, Vojenské obranné opevnenie – vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov

MESTSKÝ ÚSTAV OCHRANY PAMIATOK

15:00 Prednášky o histórii Bratislavy

Uršulínska 9, nádvorie
Cyklus 4 prednášok na témy:
- Cintorín na Slávičom údolí - z pohľadu osobností (V. Obuchová);
- Kaštiele a kúrie veľkej Bratislavy (Z. Zvarová);
- Keltské nálezy na Klariskej ulici (B. Lesák);
- Keltsko-rímske osídlenie na Bratislavskom hrade - nové zistenia (M. Musilová).

14:00 – 18:00 Kaplnka sv. Jakuba

Námestie SNP, pred starou tržnicou

Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

10:00 –20:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

Vízie – Visions – Visionen, Adolf Frankl (Bratislava 1903 – Wien 1983)

Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Výstava bratislavského rodáka maliara Adolfa Frankla, ktorý výtvarnými dielami, olejomaľbami a kresbami vyjadril predstavy prežité v koncentračnom tábore.

10:00 – 13:00 Nie sme doma, maľujeme v múzeu „vízie“ – podujatie pre deti

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ateliér je zameraný na maľovanie vízií v dvoch polohách: vízií už prežitých a vízií o budúcnosti.
Vízie detí sa budú zameriavať na ich predstavy o svojej budúcnosti – o svojom živote, o tom kde by chceli žiť a čo by chceli robiť.

15:00 Podoby pekla a raja – podujatie pre dospelých

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Rozprávanie príbehov, ktoré ovplyvnili tvorbu maliara A. Frankla. Syn maliara Thomas Frankl porozpráva ako malý židovský chlapec prežíval počas 2. svetovej vojny zajatie svojej rodiny a následné odvlečenie otca do Osvienčimu. Program je obohatený o fotodokumentáciu rodiny Franklovcov. Hudobné predely: Ervín Schönhauser – spev, barytón,
Mgr. Soňa Radulová – akordeón

18:00 Prezentácia knihy: Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí

Stará radnica, reprezentačné priestory
Stretnutie s vydavateľom a autorkami: Viera Obuchová a Marta Janovíčková

10:00 – 20:00 Boj o stredoveký hrad – Múzeum mesta Bratislavy - hrad Devín

Výstava je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku (11. – 17. storočie). Osvetľuje vznik hradov na našom území, význam ich pasívnej a aktívnej obrany

10:00 – 20:00 Dunajský limes na Slovensku

Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
Múzeum mesta Bratislavy - Antická Gerulata v Rusovciach
Výstava predstavuje slovenskú časť limesu, ktorá sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ostatné expozície múzea:

Múzeum dejín mesta, Stará Radnica, Primaciálne nám.
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác - suterén, Radničná 1
Ochutnávka vín spojená s predajom
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce

11:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

15:00 Čo prezrádza moja tvár - tvorivý program pre rodiny k charakterovým hlavám slávneho F. X. Messerschmidta v expozícii baroka, ktorý časť svojho života prežil v Bratislave
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo Mučenícke legendy
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19

Výstava Pocta Picassovi - diela českého kubizmu, parížskej školy a hlavne slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom
Gotická tabuľová maľba a plastika
Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Keltská mincovňa v Bratislave
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

10:00 – 18:00 MESTSKÁ KNIŽNICA

Bratislava – mesto, ktoré číta – Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici:

(výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov, bezplatný internet)
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

8:00 – 18:00 Bratislavská burza kníh (do stredy 25. 4.)

Klariská 16, nádvorie
Partneri: Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava- Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

11:00 – 17:00 VODÁRENSKÉ MÚZEUM

Devínska cesta 1
Zaujímavý program pre deti a dospelých, sprístupnenie areálu vodárenského zdroja Sihoť s historickými studňami, čerpadlami a tunelom popod rameno Dunaja. Pripravila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) (len v sobotu!)

9:00 – 18:00 BOTANICKÁ ZÁHRADA UK

Botanická 3
Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade s bezplatným vstupom (len v sobotu!)
Informácie o pestovaní rastlín – kaktusy, sukulenty, skalničky, ihličnanany, predaj nadproduktov

9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Mlynská dolina 1
Prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky, vozenie na koníkoch

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ, Harmincova, (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko, Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2

10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť

Areál STaRZ, Drieňová 11

10:00 – 20:00 Bezplatný vstup do areálu

Plaváreň Pasienky, Junácka 4

10:00 – 20:00 Bazén, 25 m

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

9:00 – 12:00 Upratovanie Šafárikovho námestia za účasti starostky, zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov

úradu a verejnosti pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme.

10:00 – 16:00 PISZTORYHO PALÁC, ŠTEFÁNIKOVA 25

budova, inokedy neprístupná, bude otvorená, prehliadky objektu o 10h, 12h, 14h a o 16h

10:00 – 16:00 Miestny úrad - Jurenákov Palác, Vajanského Nábrežie 3

prehliadka kancelárie starostky a zástupcov starostky, pre verejnosť otvorené Kontaktné pracovisko ako v pracovné dni (príjem pošty, pokladňa, overovanie podpisov a kópii listín atď.)
Staromestská sieň - výstava : Bratislava, minulosť a budúcnosť. Nádvorie úradu - folková kapela OUKEY a dychová kapela SPOJÁR
10:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9 - Výstava Balkón na Kudlákovej č. 5
10:00 – 18:00 Galéria Z, Zichyho Palác, Ventúrska 9 - Výstava Tibor Hamza - Štruktúry
10:00 – 18:00 STAROMESTSKÝ KLUB 10X10 , ŠKOLSKÁ 14
10:00 – 18:00 STAROMESTSKÝ KLUB G19, GAŠTANOVÁ 19 - tvorivé dielne pre deti o 11,00, 13,00 a 15,00 hod
16:00 – 17:00 Hviezdoslavovo námestie – koncert C. a k. dychový komorný orchester v altánku

Nedeľa 22. 4. 2012

10:30 Slávnostná bohoslužba za Bratislavu a Bratislavčanov

Katedrála sv. Martina

Franz Schubert: Omša G dur, pre organ, sólistov a miešaný zbor. Účinkuje Spevácky zbor mesta Bratislavy. Dirigent – Ladislav Holásek, organ – Peter Mikula, sólisti: Marta Srnková – soprán, Vladimír Pánik – tenor, Karol Plank – bas

10:00 – 17:00 Primaciálny palác

Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

10:00 – 17:00 Stanislav Harangozó

Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie, výstava obrazov slovenského umelca

10:00 – 18:30 Turistom vo vlastnom meste

Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami
10:00 – 11:30 Legendy a báje Bratislavy, nástup: Pri studni na Primaciálnom námestí
11:00 – 12:30 Po stopách slávnych hudobníkov v Bratislave, nástup: Pri studni na Primaciálnom námestí
13:00 – 14:30 Život v stredovekej Bratislave, nástup: Pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Historické okná, nástup pri studni na Primaciálnom námestí
15:00 – 16:30 Povedali o Bratislave..., nástup pri studni na Primaciálnom námestí
17:00 – 18:30 Uličkami historického centra mesta, nástup: TIC BTB Klobučnícka
14:00 – 15:30 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BTB Klobučnícka
10:00 – 18:00 Jarmok remeselníkov Nádvorie Starej radnice
Výstava a predaj remeselných výrobkov, Voľné združenie remeselníkov Slovenska

14:00 – 18:00 Kaplnka sv. Jakuba

Námestie SNP, pred starou tržnicou
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

10:00 – 21:00 Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne

Petržalka – Kopčany

10:00 – 16:30 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

10:00 – 18:00 Deň otvorených dverí v MDPOH Detský deň na doskách MDPOH

10.00 Batolárium, v priestore Divadelného bufetu a v pohodlí mäkučkých vankúšikov. Bábkové divadlo na Rázcestí ako prvé divadlo na Slovensku uvádza divadelný projekt pre batoľatá od 10 mesiacov do 3 rokov a ich rodičov
11:00 ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE, Karel Čapek – divadelná sála, BDnR, Banská Bystrica
11:00 Rozprávky O psíčkovi a mačičke sú známe všetkým generáciam.
12:00 – 13:00 Kreatívne dielne , v priestore Divadelného bufetu
15:00 TRI PRASIATKA, Róbert Mankovecký, Rastislav Balek, Tom Ciller– divadelná sála
VSTUP na predstavenia VOĽNÝ, s ohľadom na kapacitu MDPOH.
Priebežné akcie:
možnosť zakúpenia vstupeniek na májové predstavenia priamo na mieste v pokladni
rozširovanie klubu priateľov divadla formou vypĺňania anketových lístkov a zlosovanie novoprihlásených o vstupenky na májové predstavenie 2.5.2012 ND Brno – Čarovná noc a Letný deň

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

10:00 –18:00 Vízie – Visions – Visionen, Adolf Frankl (Bratislava 1903 – Wien 1983)

Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Výstava bratislavského rodáka maliara Adolfa Frankla, ktorý výtvarnými dielami, olejomaľbami a kresbami vyjadril predstavy prežité v koncentračnom tábore.

10:00 – 13:00 Nie sme doma, maľujeme v múzeu „vízie“ – podujatie pre deti

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ateliér je zameraný na maľovanie vízií v dvoch polohách: vízií už prežitých a vízií o budúcnosti.
Vízie detí sa budú zameriavať na ich predstavy o svojej budúcnosti – o svojom živote, o tom kde by chceli žiť a čo by chceli robiť.

15:00 Podoby pekla a raja – podujatie pre dospelých

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Rozprávanie príbehov, ktoré ovplyvnili tvorbu maliara A. Frankla. Syn maliara Thomas Frankl porozpráva ako malý židovský chlapec prežíval počas 2. svetovej vojny zajatie svojej rodiny a následné odvlečenie otca do Osvienčimu. Program je obohatený o fotodokumentáciu rodiny Franklovcov. Hudobné predely: Ervín Schönhauser – spev, barytón, Mgr. Soňa Radulová – akordeón

10:00 – 18:00 Boj o stredoveký hrad – Múzeum mesta Bratislavy - hrad Devín

Výstava je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku (11. – 17. storočie). Osvetľuje vznik hradov na našom území, význam ich pasívnej a aktívnej obrany.

10:00 – 18:00 Dunajský limes na Slovensku

Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
Múzeum mesta Bratislavy - Antická Gerulata v Rusovciach
Výstava predstavuje slovenskú časť limesu, ktorá sa pripravuje na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Ostatné expozície múzea:

Múzeum dejín mesta, Stará Radnica, Primaciálne nám.
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác - suterén, Radničná 1
Ochutnávka vín spojená s predajom
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica|
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY

11:00 – 18:00 Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Mučenícke legendy
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19

Výstava Pocta Picassovi - diela českého kubizmu, parížskej školy a hlavne slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom
Gotická tabuľová maľba a plastika
Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Keltská mincovňa v Bratislave
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

10:00 – 19:00 Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne

Petržalka – Kopčany, Vojenské obranné opevnenie – vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov

9:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Mlynská dolina 1, Prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky, vozenie na koníkoch

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ, Harmincova, (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko, Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2

10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť

Areál STaRZ, Drieňová 11

10:00 – 20:00 Bezplatný vstup do areálu

Plaváreň Pasienky, Junácka 4

10:00 – 20:00 Bazén, 25 m

14:00 Dostihový deň na Závodisku Bratislava

Starohájska 29, Petržalka – Starý háj
Ceny trojročných žrebcov a trojročných kobýl, Cena o pohár primátora. Vystúpenie skupiny Neon a Country skupiny.

MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE

LESNÍCKE DNI 2012 – Partizánska lúka, Železná studienka

11:00 – 17:00 Zážitkové spoznávanie lesa
Predstavenie lesa deťom lesnými pedagógmi a ekológmi pomocou hier. Vedomostné hry pre malých aj veľkých, kvízy a súťaže z lesného prostredia o zaujímavé ceny. Spoznávanie drevín a živočíchov, zaujímavostí z práce lesníkov a ekológov.
10:00 – 19:00 Člnkovanie na IV. rybníku – bezplatne
10:00 – 19:00 Skákacie trampolíny – bezplatne
17.00 – 19.00 Koncert skupiny Bukasový masív
18:00 Zapálenie vatry - vyhodnotenie výhercov a rozdanie cien
19:00 Nočný výlet "Večerné nálady Malých Karpát - nočný pochod" (zraz na Partizánskej lúke pri horiacej vatre)

DEŇ ZEME NA KLEPÁČI program Inštitútu Daphne od 11:00 – 17:00

Veselé vodné aktivity pre malých aj veľkých, výstava o odpadoch a výroba vlastného papiera.
11:00 Exkurzia "Za vtáčími hlasmi bratislavských lesov" (zraz pred Mlynom Klepáč; sprievodca: Andy Popovič)
15:00 Exkurzia "Odhaľovanie tajomstiev lesnej ríše" (zraz pred Mlynom Klepáč, sprievodca: Martin Kaľavský)

LANOVÉ CENTRUM NA KOLIBE – bezplatne od 11:00 – 17:00

LANOVKA ZO ŽELEZNEJ STUDIENKY NA KAMZÍK bude premávať v čase od 10:00 do 18:00 h.( Bezplatne poskytuje

MČ Bratislava-Nové Mesto)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

10:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9 - Výstava Balkón na Kudlákovej č. 5
10:00 – 18:00 Galéria Z, Zichyho Palác, Ventúrska 9 - Výstava Tibor Hamza - Štruktúry
10:00 – 18:00 Staromestský klub 10x10 , Školská 14
14:30 KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY, Prešporské divadlo
Rozprávka deti a ich rodičov o troch klaunoch, ktorí v skutočnosti ani klaunmi nie sú. Je potrebné si rezervovať bezplatné vstupenky na tel. 02 / 524 96 822 , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne v pokladni.

MHD počas víkendu Bratislavy pre všetkých 2012

Využite na návštevu jednotlivých programov s MHD, na viacerých linkách budú počas víkendu 21. a 22. apríla premávať posilnené spoje.

K Botanickej záhrade: Budú premávať pravidelné linky 4, 5 a 9 zo všetkých častí mesta s intervalom 5 minút na úseku medzi centrom a Karlovou Vsou. Využiť sa dajú aj autobusové linky č. 28 a 29 z centra mesta. Spojenie medzi Botanickou záhradou a ZOO zabezpečí posilnená autobusová linka 32 v intervale 15 minút.(Botanická záhrada je zadarmo len v sobotu)

Na Hrad Devín: Premávať budú linky 28 a 29 od Nového mosta v 15-minútovom intervale v čase od 10:00 do 20:00 h. Dopravu na linke č. 29 zabezpečia kĺbové vozidlá.

Do ZOO: Okrem linky 39 bude premávať aj mimoriadna linka 31 v čase od 9:00 do 19:00 h na trase Trnavské mýto - Staromestská - Mlynská dolina – Cintorín Slávičie údolie. Túto linku budú zabezpečovať kĺbové autobusy. Autobusy liniek 31 a 39 budú mať na úseku Trnavské mýto – Zochova – ZOO – Cintorín Slávičie údolie v intervale 5 – 6 minút. Z centra bude možné použiť aj linky 30 a 37 v intervale 10 minút. Dopravu na linke č. 30 zabezpečia kĺbové vozidlá.

Na Železnú studienku: Pôjde od soboty 21. apríla linka 43 v 15-minútových intervaloch, navyše vybrané spoje tejto linky budú mať konečnú až na Kačíne. Na Partizánsku lúku sa dostanete aj trolejbusmi liniek 211 a 212.

Pre milovníkov historickej dopravy: Po oba dni v čase od 10:00 do 18:00 h budú jazdiť historické električky po trase Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Obchodná – Vazovova – Špitálska – Námestie Ľ. Štúra, ako aj historický trolejbus po trase AS Mlynské nivy – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Palisády – Mudroňova – Búdkova.

Vstup na všetky uvedené podujatia je bezplatný. Na vybrané aktivity je potrebné si vopred vyzdvihnúť vstupenky. Vstup na niektoré podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov. Zmena programu vyhradená. Niektoré podujatia môžu byť z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené.
Mestská hromadná doprava bude premávať podľa riadneho grafikonu, okrem uvedených posilnených spojov. Na všetkých linkách, okrem historických vozidiel, platí štandardné cestovné.
Bližšie informácie nájdete na www.bratislava.sk

© HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

 Pozrite si ako to vyzeralo v minulom ročníku tu.

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Piatok, 20 Apríl 2012 08:46