Sliač | kúpele Tlačiť
Image
Kúpele Sliač ležia v hornatom strednom Slovensku, neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena, na úbočí Slovenského Rudohoria nad údolím rieky Hron v nadmorskej výške 373 m. Nachádzajú sa v lesnatej krajine, obklopené parkami a pláňami, s výhľadom do údolia rieky Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier. Podnebie ako dôležitý prirodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej liečby je pri pomerne malej nadmorskej výške a otvorenej polohe kúpeľov dosť teplé, pomerne suché a vcelku pokojné.

Ročný priemer teploty sa pohybuje okolo 8,2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je 78 %. Ročné množstvo zrážok dosahuje v priemere 750 mm. Vysoké sú aj hodnoty slnečného žiarenia -1992 hodín ročne. Do roka je iba asi 80 dní bez slnečného svitu. Vyššie uvedenými klimatickými podmienkami sa kúpele Sliač zaraďujú medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska.
Najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Belu IV.. Od polovice 15. storočia sa o sliačskych prameňoch zmieňuje mnoho významných učencov a spisovateľov - napríklad Aeneas Sylvius, apoštolský nuncius na dvore kráľa Mateja Korvína /1458-1490/ v Budíne, Juraj Agricola, pôvodom Nemec, hlavný mešťanosta a mestský fyzikus mesta Banskej Štiavnice, Juraj Wernher - "otec uhorskej balneografie" a ďalší.
Sliač ako kúpele slúžili už v 16. storočí. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Za svoju popularitu a príťažlivosť' vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života /napr. maďarský revolucionár Lajos Kossuth, rakúsky dramatik Franz Grillparzer, česká spisovateľka Božena Němcová, T.G.Masaryk, ruský prezident Chruščov, atď/. Okrem toho stojí za zmienku i návšteva kambodžského princa Norodoma Sihanuka.
Dnešnú podobu majú kúpele Sliač z tridsiatych rokov nášho storočia. Moderná, rozsiahla balneoterapia - "Kúpeľný dom" bola dokončená v roku 1960 a v roku 1995 sa k nej pripojila nová balneoterapická budova.Predovšetkým sú to však samotné kúpele, ktoré vracajú zdravie všetkým, ktorí trpia chorobami srdca a ciev. Kto raz pocíti blahodarné účinky ich prameňov, ten sa sem s pravidelnou istotou vracia každý rok. Kúpele Sliač majú starú, osvedčenú liečebnú tradíciu a stále sa zdokonaľujúce liečebné metódy. Liečivosť' hlavného "Kúpeľného prameňa", spočívajúca v prítomnosti kysličníka uhličitého a pri priaznivej izotermickej teplote /33 °C/, určila kúpeľom aj indikačné zameranie. Sliač je dnes vysoko odborným kúpeľným liečebným miestom, špecializovaným na liečbu pacientov s chorobami obehového ústrojenstva. Zo srdcových a cievnych chorôb sa tu s úspechom liečia stavy po akútnej karditíde, chyby srdcových chlopní, ischemická choroba srdca s anginóznymi záchvatmi a s prekonaným akútnym infarktom myokardu, stavy po implantácii kardiostimulátora, stavy po akútnom infarkte myokardu, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. a III. stupňa, vaskulárna nefroskleróza, ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom, stavy po trombózach, tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami, chronické lymfatické edémy.
Liečebné procedúry:
uhličitý kúpeľ, vodoliečebné procedúry (podvodné masáže, vírivé kúpele, škótske streky, šlapací kúpeľ), plynové injekcie, vákuopress, elektroliečebné procedúry, parafínové zábaly, klasická masáž, liečebná telesná výchova.

Pre oddych a rozptýlenie sú pacientom k dispozícii spoločenské miestnosti kúpeľného hotela "PALACE". Pravidelne sa tu uskutočňujú folklórne vystúpenia. V hlavnej kúpeľnej sezóne sa koná tradičné "Sliačske kultúrne leto", ktoré je vždy veľkou spoločenskou udalosťou. Na programe sú symfonické koncerty, hudobné a spevácke programy za účasti popredných domácich a zahraničných umelcov. Prírodné kúpalisko s termálnou vodou, tenisové dvorce, volejbalové ihrisko, minigolf, poskytujú dostatok možností k spríjemneniu voľných chvíľ obdivovateľom týchto športov. Prekrásne a romantické okolie kúpeľov priam láka podnikať krátke vychádzky a výlety. Obľúbeným výletným miestom je blízky Hronsek, kde sa nachádza zámok a starobylá pevnosť, mesto Zvolen s mohutným hradom zo 14. storočia, Vígľaš so zaujímavým zámkom, alebo cesta za poznávaním krásneho a doteraz zachovaného slovenského folklóru v Detve. Neďaleké krajské mesto Banská Bystrica má tiež veľa pozoruhodných pamiatok. Mnohí kúpeľní hostia si nedajú ujsť príležitosť a navštívia kvapľové jaskyne v neďalekom Harmanci a v Demänovej. Tunajšia CK organizuje aj rad ďalších poldenných výletov do okolia - je to návšteva historických banských miest ako Kremnica, Banská Štiavnica, alebo celodenné výlety do Nízkych a Vysokých Tatier.

liečba: choroby obehového ústrojenstva

Viac info: www.spa-sliac.sk

Mapa
Posledná úprava Piatok, 02 November 2012 14:18