Záhorie | cyklotrasy PDF Tlačiť E-mail
Cyklotrasy na Záhorí ponúkajú vyžitie pre rekreačných aj náročnejších cyklistov. Cyklisti na Záhorí si môžu vybrať nenáročné cyklotrasy v nížinách s rovným a upraveným asfaltovým povrchom, alebo náročnejšie cyklotrasy v pohorí Malých Karpát.

SENICA- KUNOVSKÁ PRIEHRADA


dĺžka: 5 km

V roku 2006 bola dobudovaná cyklotrasa, ktorá spája mesto Senica so svojou prímestskou rekreačnou oblasťou Kunovská priehrada. Trasa začína od letného kúpaliska v Senici a v dĺžke 5 km prechádza popri potoku Teplica a mestskú časť Kunov priamo do centra rekreačnej oblasti.

KOPANIČIARSKA CYKLOMAGISTRÁLA

dĺžka: 61 km
označenie: červená cyklotrasa, ev. číslo: 022
náročnosť: rekreačná
charakter: Nenáročná kratšia diaľková cyklotrasa spájajúca Záhorie a Považie cez Myjavské kopanice. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami.

Cyklotrasa začína v Senici. Cez malebný kopaničiarsky kraj pokračuje cez Prietrž pred Bukovec. Tu odbočuje na sever a cez osadu Belanskovci a Turú Lúku prichádza do Myjavy. Tu  stojí za pozretie Múzeum Slov. nár. rád a monumentálny kostol.
Kopaničiarskym krajom pokračujeme cez Poriadie a Papraď do Starej Turej. V lete sa tu môžete vykúpať v rekreačnej oblasti Dubník, v meste nájdete 2 kostoly a husitskú vežu.
Putovanie pokračuje cez Vaďovce, Hrachovište do Višňového a Čachtíc (možnosť návštevy Čachtického hradu). Tu križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu. Ponad Považany prídeme k Váhu na Vážsku cyklomagistrálu, kde trasa končí. 7 km severne sa možno dostať do rekreačnej oblasti Zelená Voda.

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA (Senica - Devín)

dĺžka: 110 km
náročnosť: rekreačná
označenie: červená cyklotrasa, ev. číslo: 024
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie najkrajších stavebných pamiatok Záhoria.Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami.

Začína v meste Senica. Tu si prezrieme kaštieľ so Záhorskou galériou a kostol na námestí. Cez Rybky a Oreské prejdeme do Radošoviec a z nich cez Mokrý Háj do Skalice. V Skalici máme na výber množstvo pamiatok, najmä Rotundu sv. Juraja, mestské hradby alebo niekoľko vzácnych kostolov. Navštíviť môžeme i Záhorské múzeum.
Ďalej pokračujeme do Holíča, kde navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ, kostoly, kalvária a veterný mlyn. Na rázcestí s cyklomagistrálou Okolo rieky Moravy pokračujeme po štátnej ceste cez Petrovu Ves do Šaštína-Strážov. Prezrieť si môžete miestnu baziliku.
Trasa ide ďalej do Borského Svätého Jura, kde odbočuje na Tomky. Odtiaľto vedie cez Závod do Veľkých Levár. Dominantami obce sú Habánsky dom, dvojvežový kostol a kaštieľ. Cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek. Tu vás zaujme kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga. Z Malaciek cez Vinohrádok prejdeme do Plaveckého Štvrtka a Lábu, kde môžeme obdivovať hlinené domy. V Zohore križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez Devínske Jazero, Devínsku Novú Ves prichádzame do Devína, kde trasa končí. Tu si prezrieme hrad.

MALOKARPATSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA

označenie: červená cyklotrasa, ev. číslo: 003
dĺžka: 128 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie podhoria Malých Karpát. Na Záhorí ide po ich západnom úpätí, na Považí po východnom. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami.

Cyklotrasa začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje Záhorskú cyklomagistrálu, ponad diaľnicu prechádza do Lozorna. Cez obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník a Sološnica prechádza do Plaveckého Podhradia. Tu možno navštíviť Plavecký hrad, ktorý sa nachádza v logu cyklomagistráli.
Pokračujeme cez Plavecký Peter, za ktorým odbočíme na Bukovú a Trstín. Trasa pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, Dolný Lopašov, Šterusy do Vrbového. Tu si môžete prezrieť pamätný dom Mórica Beňovského, šikmú zvonicu, synagógu a kostoly. V Krakovanoch odbočíme na sever a cez Očkov, Podolie a Častkovce sa dostaneme do Čachtíc. Určite si nenechajte ujsť príležitosť spoznaž Čachtický hrad, prehliadku múzea v kaštieli a návštevu opevneného kostola. Trasa ďalej pokračuje do Nového Mesta nad Váhom, kde končí. Tu si môžete pozrieť údajne najkrajší opevnený kostol na Považí.

CYKLOMAGISTRÁLA OKOLO RIEKY MORAVY (Holíč - Devín)

označenie: červená cyklotrasa, ev. číslo: 004,
dĺžka: 24 km
charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou po hrádzach rieky Moravy, je zjazdná MTB a crossovými bicyklami.

Cyklotrasa začína v Holíči na rázcestí so Záhorskou magistrálou. Vedie po ceste smerom na Hodonín, po 1,5 km však odbočuje vľavo k rieke Morave. Po jej hrádzi vedie popri Kopčanoch a Brodskom do miesta hraničného prechodu Kúty. Po hrádzi ďalej pokračuje až k rieke Myjave, ktorú prekračuje po novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi prídeme k hraničnému prechodu Moravský Sv. Ján. Ďalej po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína.

MODRÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY

označenie: ev. číslo: 2202, celková dĺžka: 27 km,
náročnosť: športová
charakter: Trasa v oblasti CHKO Biele Karpaty, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Skalici. Cez Zlatnícku dolinu, popod Čupy a Tlstú horu prechádza do obce Chropov a Radošovce, kde končí na Záhorskej cyklomagistrále.

označenie: ev. číslo: 2203, celková dĺžka: 46 km,
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych a účelových cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Senici na Záhorskej cyklomagistrále. Okolo žel. stanice cez rázcestie U obrázku a okolo horárne Kalaštov prídeme do Borského Mikuláša. Pokračujeme cez Lakšársku Novú Ves do Studienky a odtiaľ do Malaciek, kde trasa končí na Záhorskej cyklomagistrále.

označenie: ev. číslo: 2302, celková dĺžka: 43 km,
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny, vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle.

Cyklotrasa začína v Plaveckom Petri na Malokarpatskej cyklomag. Cez Prievaly a (hrad Korlátko) ide do obcí Jablonica, Hradište pod Vrátnom, Brezová pod Bradlom (kostoly, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle), Košariská (kostol s farou, múzeum M. R. Š.) do CerovúPodkylavy. Pokračuje cez Krajné do Hrachovišťa, kde končí na Kopaničiarskej cyklomagistrále.

ZELENÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY

označenie: ev. číslo: 5201,
dĺžka: 15 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle.
Začína v Šaštíne-Strážoch na Záhorskej cyklomagistále. Cez Borský Mikuláš, Bílkove Humence a Mikulášov ide do Lakšárskej Novej Vsi, kde končí.

označenie: ev. číslo: 5202
celková dĺžka: 5,5 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa v oblasti Skalice, situovaná do vinohradníckej oblasti, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle.
Cyklotrasa začína v Skalici na Záhorskej cyklomag. Cez vinohrady južne pod mestom prechádza nad Prietržkou a cez Vrádište vychádza pred Kátovom znova na Záhorskú cyklomag.

označenie: ev. číslo: 5203
dĺžka: 8 km
náročnosť: športová
charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych, účelových a lesných komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v lokalite Bresty. Vedie do obce Unín, nad ňou lesným terénom prechádzame popod kopec Zámčisko na účelovú komunikáciu, po ktorej zídeme na Záhorskú cyklomagistrálu nad obcou Oreské.

označenie: ev. číslo: 5204, celková dĺžka: 14 km,
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína nad Kútami na hraničnom prechode do Českej republiky. Ide cez Kúty po účelovej komunikácii do Borského Svätého Jura. Pokračuje do Sekúl a odtiaľ smerom na hranicu v Moravskom Svätom Jáne. Tu končí na rázc. s tzv. Moravskou cyklocestou. Po nej je možné pokračovať do Devína.

označenie: ev. číslo: 5302, celková dĺžka: 48 km,
náročnosť: športová
charakter: Trasa v oblasti na sever od Senice, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína na východnom okraji Senice na Kopaničiarskej cyklomagistrále. Prejdeme do Kunova, tu vyjdeme na hlavnú cestu, z ktorej zídeme pri Kunovskej priehrade. Obídeme priehradu (v lete možnosť kúpania) a pokračujeme do (kaštieľ, Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, habánsky dvor). Odtiaľto pokračujeme po ceste cez Sobotišť a Vrbovce.

Moravská cyklocesta (Moravský Svätý Ján - Devín)
dĺžka: 60 km
náročnosť: rekreačná (t. č. nie je v správe SCK a je značená mimo systém jednotného značenia cyklotrás na Slovensku a STN)
charakter: Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované! Cyklotrasa začína pri Moravskom Sv. Jáne. Pokračuje po účelovej komunikácii na juh až k Malým Levárom, kde prejde mostom ponad Levársky potok. Po účelovej komunikácii pokračuje poza Gajary až nad obec Suchohrad. Tu vychádza na št. cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Novej Vsi do Devína.

ŽLTÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY

označenie: ev. číslo: 8203
dĺžka: 20 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa spája Cyklomagistrálu Okolo rieky Moravy so Záhorskou cyklomagistrálou. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na hraničnom prechode Kúty. Cez Brodské ide k horárni Kadúbok, odtiaľ pokračuje do Gbelov a Petrovej Vsi. Tu sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu. Pokračuje ešte do obce Letničie, kde končí.

označenie: ev. číslo: 8204
dĺžka: 13 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v Šaštíne-Strážoch. Cez rekreačnú oblasť Gazárka (v lete možnosť kúpania) prechádza do obce Tomky na Záhorskú cyklomagistrálu a ďalej na rázc. Hrabovec, kde končí na modrej trase.

označenie: ev. číslo: 8207
dĺžka: 15 km
náročnosť: rekreačná
charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa zacína na Záhorskej cyklomagistrále nad Rybkami. Cez Smrdáky (kúpele) a Koválov ide do Dojča. Odtiaľto pokračuje do Šajdíkových Humeniec, z ich horného konca vedie po účelovej komunikácii až k horárni Klaštov, kde končí na modrej trase.

označenie: ev. číslo: 8309
dĺžka: 21 km
náročnosť: športová
charakter: Trasa vedúca Myjavskou pahorkatinou z Brezovej pod Bradlom na hrad Branč. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Brezovej pod Bradlom. Ide do Dolného Štverníka a Prietrže. Tu sa odbočí na osadu Podhorie. Lesným terénom sa prejde do osady Svrčkov Jarok a trasa končí v Podbranči (hrad).

zdroj: www.senica.sk

Vaše hodnotenia

Prihláste sa pre pridanie názoru.
Posledná úprava Utorok, 17 Marec 2009 18:41